วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การเพาะหนอนแมลงวันจากรำข้าว (หนอนรำข้าว)

เราได้อบรมเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ของพื้นที่ อำเภอเทิง จ.เชียงราย
“การเพาะหนอนแมลงวันจากรำข้าว (หนอนรำข้าว)”


เพื่อนำไปเป็นอาหารไก่พื้นเมือง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

053-796241 , 081-9525347
คำนิยาม

หนอนรำข้าว เป็นการนำรำหยาบจากโรงสีข้าวขนาดเล็กในชุมชนซึ่งมีราคาถูก และมี%โปรตีนต่ำประมาณ 6-8 % และไก่ไม่กินจะเขี่ยทิ้งเป็นส่วนมาก เกิดความเสียหาย

แต่เกษตรกรสามารถ เสริมโปรตีนให้รำหยาบธรรมดาๆ ให้มี % โปรตีนประมาณ 40-50 % ได้ในเวลา 4-5 วัน โดยการนำรำหยาบไปเลี้ยงหนอนแมลงวัน (ดังภาพ) ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นอาหารเลี้ยงไก่ และปลาดุกอีกด้วย

ข้อดี

-เพิ่ม % โปรตีนให้รำหยาบ ประมาณ 40-50 % -ผลิตหนอนรำข้าวได้ตลอดปี -ลดต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ -ลดปริมาณประชากรแมลงวัน

-เพาะเลี้ยงง่ายใช้เวลาน้อย ราคาถูก -ไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนผู้เลี้ยง

-ง่ายสำหรับจัดเก็บตัวหนอนไว้เป็นเสบียงอาหารโปรตีนไว้กินในวันต่อไป

ข้อเสีย

-อาจจะมรกลิ่นเหม็นบ้างในบางรายที่เพาะเลี้ยงผิดวิธี

-ปริมาณของหนอนแมลงวันมีมากน้อย ขึ้นอยู่กับวัสดุตัวล่อ จำนวนแมลงวัน และอุณหภูมิ

อุปกรณ์

1.ถังพลาสติกมีฝาปิด ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง

2.รำหยาบ จำนวน 2 ก.ก.

3.หัวอาหารลูกไก่,ลูกสุกร จำนวน 3 ขีด

4.ผลไม้ที่มีรสหวาน(สับเป็นชิ้นเล็กๆ) จำนวน 1 ก.ก.

5.น้ำหัวเชื้อ EM หรือจุลินทรีย์ จำนวน 20 ซี.ซี.

6.น้ำ จำนวน 1-2 ลิตร

7.ตัวล่อแมลงวัน เช่น ปลาร้า,หอย,ปู,ปลาดิบ จำนวน 2-3 ขีด

วิธีทำ

1.นำ รำหยาบ + หัวอาหาร + ผลไม้ + หัวเชื้อ EM + น้ำ ผสมลงในถังให้เข้ากัน จะมีความชื้นพอหมาดๆ

2.นำตัวล่อแมลงวัน วางบนรำหยาบ แล้วปิดฝา โดยเจาะรูที่ฝาถัง ขนาด 2 X 2 นิ้ว 4 ถึง 5 รู

3.นำไปไว้บริเวณที่มีแมลงวันมากๆ ควรไว้ในที่ร่ม และสงบ 2-3 วัน

4.ได้ลูกหนอนมากจนพอใจแล้ว ให้เปิดฝาออกแล้วคนผสมถังหนอนให้เข้ากันและทิ้งพื้นที่ในมีการระบายอากาศมากๆ คนผสมบ่อยๆ เป็นเวลา 2 วัน

5.จะเห็นว่ารำหยาบที่เลี้ยงหนอนรำข้าว จะเปลี่ยนสี เป็นสีคล่ำ หรือน้ำตาล ก็สามารถนำมาเลี้ยงไก่ได้

6.ไม่ควรปิดฝา เพาระจะทำให้หนอนแมลงวันหนี และตายได้เพราะรำหยาบเกิดการหมัก และเกิดความร้อนตลอดเวลา

*****ความร้อนนี้ทำให้ไข่หนอนฟักเป็นตัวได้ง่ายและโตเร็วจึงสามารถนำไปเลี้ยงบนดอยหรือที่ที่มีอากาศหนาวเย็นได้แต่ปริมาณอาจจะน้อยแต่ก็เลี้ยงได้เช่นกัน****การนำหนอนไปเป็นอาหารไก่พื้นเมือง

สูตรที่ 1 ลูกไก่กินปลายข้าว หรือข้าวเปลือกบดอย่างเต็มที่ แล้วเสริมหนอนรำข้าว ให้กิน 2-3 เวลา ต่อวัน (สำหรับผู้เลี้ยงไก่อินทรีย์)

สูตรที่ 2 ลูกไก่กินอาหารสำเร็จรูปผสมปลายข้าว อัตรา 1 : 1 อย่างเต็มที่ แล้วเสริมหนอนรำข้าว ให้กิน 2-3 เวลา ต่อวัน (สำหรับผู้เลี้ยงไก่ปกติ)

สูตรที่ 3 ไก่รุ่น – โต นำหนอนรำข้าว + ปลายข้าว + รำหยาบ + หยวกกล้วยหมัก ให้กินอย่างพอเพียง 2 เวลา ต่อวัน

สูตรที่ 4 ตามความคิดและประสบการณ์ของผู้เลี้ยงเป็นดีที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น